“En iyi
  personal trainer
 olmak”

TechnoGym; “Train The Trainer” Eğitim programları yaklaşımıyla; En iyi ve en özellikli eğitmenleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Eğitmen etkinliğini en üst seviyeye ulaştırmak adına, bilimsel bilgilerin ve uygulamalı becerilerin çok yönlü kullanılmasını ve yapılanmasını amaçlamaktadır

EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ
EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ
PERSONAL TRAINER

Bir fitness profesyonelinin sahip olması gereken temel antrenman bilimleri ve tekniklerinin yer aldığı, bireye özgü ve bireyin ihtiyaçlarına yönelik egzersiz planlarını dizayn edebilen, ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile kanıta dayalı bir yaklaşım ile, yaralanmalardan koruyucu ve iyileştirici egzersiz modellerini uygulayabilme becerisine sahip “Personal Trainer”lar yetiştirmeyi hedefler.

ATHLETIC PERFORMANCE TRAINER

Bir performans eğitmenin sahip olması gereken, sportif performansa ait antrenman bileşenlerinin tümünün içinde yeraldığı, ileri düzeyde atletik performansa ihtiyaç duyan sporcuların hedeflerine ulaştırılmasında yardımcı olacak, çok yönlü değerlendirmeleri, planlamaları yapabilecek, antrenman ve insan hareket bilimlerinin temel esaslarını kavramış, bunun yanı sıra beslenme, psikoloji gibi performansa etki eden diğer faktörleri de analiz edebilen “Atletik Performans Eğitmeni” yetiştirmeyi hedeflemektedir.

CORRECTIVE EXERCISES UYGULAMALARI

Bir düzeltici egzersiz eğitmeninin sahip olması gereken, insan hareket bilimlerinin temellerini kavrayan, insan hareket bozuklukları ve altında yatan nedenlerini kanıta dayalı ölçme-değerlendirme yöntemleri ile belirleyebilen, iyileştirici egzersiz stratejilerinin bireye özgü dizayn edebilen “Düzeltici Egzersiz Eğitmenleri” yetiştirmeyi hedeflemektedir.

FONKSİYONEL ANTRENMAN UYGULAMALARI

Fonksiyonel antrenmanın bilimsel temellerini ve çok yönlü uygulama alanlarını içermektedir. Bu amaçla; bireysel yada spor branşına özgü ihtiyaçların analiz edilebilmesi ve program dizaynının oluşturulmasını hedeflenmektedir.

CORE PERFORMANCE UYGULAMALARI

Core bölgesinin fiziksel performans üzerine etkisinin yeniden tanımlandığı bir metodoloji doğrultusunda; bireysel yada farklı spor branşların performans ihtiyaçlarına yönelik egzersiz programlarının dizayn edilmesini hedefler.

PERFORMANS ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Fonksiyonel testler ile ilgili temel kavramların belirlenmesi, test yönetiminin ve fonksiyonel testlerin güncel hayata uyarlanabilmesini amaçlamaktadır. Bu eğitimi alan bireyler uyguladıkları testlerin fiziksel parametrelerini değerlendirebilecek, fiziksel kuvvet, denge, proprioseptif, kas esnekliği gibi belirli öğelerin objektif ölçümlerini yapabilecek; bireylerin performans kabiliyetlerini ve kısıtlamalarını günlük aktiviteler çevresinde değerlendirebilecek özelliklere sahip olacaklardır.

KOŞU EĞİTİMİ

İyi bir koşucu olmak için ; Zaman , sabır , disiplin ve kişiye özgü tasarlanmış uygun bir antrenman programı gerekir.Bunun için kişinin iyi bir kardiovasküler kapasiteye , güçlü bacaklara,gelişmiş bir tekniğe ve mental dayanıklılığa ihtiyacı vardır.Koşu eğitim programları; daha doğru - daha sağlıklı ve daha profesyonel bir yaklaşım ile branşınızı gerçekleştirmeniz için dizayn edilmiştir.

GRUP CYCLE

Technogym tarafından geliştirilmiş , uluslararası geçerlilikte olan indoor cycling eğitmen eğitimi programıdır.

PERSONAL
TRAINER

EĞİTİM
PROGRAMI
BÖLÜM 1: HAREKETİN BİLİMSEL TEMELLERİ
 • Vücut Sistemleri ve Egzersize Giriş
 • İnsan Anatomisi
 • Egzersizde Fizyolojik Temeller
 • İnsan ve hareket Mekaniği
BÖLÜM 2: SPORDA BESLENME VE ERGOJENİK DESTEKLER
 • Temel Besin Öğeleri
 • Egzersizde Beslenme Modelleri
 • Ergojenik Destekler
BÖLÜM 3: TEMEL ANTRENMAN MODELLERİ VE PROGRAM TASARIMI
 • Ölçme ve Değerlendirme
 • Temel Esneklik Antrenmanı
 • Temel Kardiyovasküler Antrenman
 • Temel Core Antrenmanı
 • Temel Denge Antrenmanı
 • Temel Pliyometrik Antrenman
 • Temel hız, Çeviklik ve Çabukluk Antrenmanı
 • Temel Kuvvet Antrenmanı
 • Program Tasarımı
BÖLÜM 4: MÜŞTERİ İLIŞKİLERİ VE MESLEKİ GELİŞİM
 • Kişilerarası İletişim ve Yaşam Koçluğu
 • Kariyer ve İş Geliştirme
KATILIM BİLGİSİ
 • 3 Gün / Toplam 24 saat / 10:00 ile 17:00 saat aralıklarında gerçekleştirilecektir.
 • Uygulamalı sınav %50 başarı oranı / Teorik sınav %50 başarı oranı sağlanması gerekmektedir.
 • Eğitim programına katılım için öğrenci CV‘si talep edilecektir.
BÖLÜM 1: İNSAN HAREKET BİLİMİNİN İLKE VE KAVRAMLARI
 • Antrenman Bileşenleri
 • Hareket Biliminin Esasları
BÖLÜM 2: PERFORMANSTA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
 • Sporda Performans Testleri
BÖLÜM 3: PERFORMANS ANTRENMAN MODELLERİ
 • İleri Düzey Esneklik Antremanı
 • İleri Düzey Kardiyovasküler Antrenman
 • İleri Düzey Core Antrenmanı
 • İleri Düzey Denge Antrenmanı
 • İleri Düzey Pliyometrik Antrenman
 • İleri Düzey Hız, Çeviklik ve Çabukluk Antrenmanı
 • İleri Düzey Kuvvet Antrenmanı
 • Olimpik Kaldırış ve Teknik Uygulamalar
 • Performans Gelisiminde Periyodizasyon ve Planlama
BÖLÜM 4: PERFORMANSIN DEVAMLILIĞI İCİN GEREKLİ BİLEŞENLER
 • Yaralanmaların önlenmesi ve sahaya dönüş
 • Etkin Performans için Beslenme Stratejileri
 • Sportif Performansta Ergojenik Yardımcılar
 • Spor Psikolojisi
KATILIM BİLGİSİ
 • 4 Gün (2 hafta sonu) / Toplam 32 saat / 10:00 ile 17:00 saat aralıklarında gerçekleştirilecektir.
 • Uygulamalı sınav %60 başarı oranı / Teorik sınav %40 başarı oranı sağlanması gerekmektedir.
 • Eğitime katılım gösterebilmek için, Technogym Personal Trainer ve Corrective Exercises sertifika programına katılım göstermiş olmak gerekmektedir.
 • Yukarıda belirtilmiş olan sertifika programlarına katılım göstermemiş ancak yetkinliği olan katılımcılar için, yapılacak olan sınavlardan 75puan ve üzeri başarı sağlanması, kurum tarafından belirlenmiş olan ücretin ödenmesi koşulları aranmaktadır.
 • Eğitim programına katılım için öğrenci CV’si talep edilecektir.
ATHLETIC
PERFORMANCE
TRAINER

EĞİTİM
PROGRAMI
CORRECTIVE
EXERCISES

UYGULAMALARI
EĞİTİM PROGRAMI
BÖLÜM 1: FONKSİYONEL HAREKET SİSTEMİ
 • Düzeltici Egzersizlerde Kanıta Dayalı Yaklasımlar
 • Hareket Bilimlerine Giris
 • Hareket Bozukluklarının Tanımlanması
BÖLÜM 2: HAREKET SİSTEMİ BOZUKLUKLARI VE DEĞERLENDİRMELERİ
 • Risk Degerlendirmeleri
 • Statik ve Dinamik Postür Degerlendirmesi
 • Hareket Acıklıgı Degerlendirmelerı (ROM)
 • Kuvvet Degerlendirmeleri
BÖLÜM 3: DÜZELTİCİ EGZERSİZ UYGULAMALARI
 • Alt Ekstremite Düzeltici Egzersiz Uygulamaları
 • Üst Ekstremite Düzeltici Egzersiz Uygulamaları
 • Örnek Düzeltici Egzersiz Modelleri
KATILIM BİLGİSİ
 • 3 Gün / Toplam 24 saat / 10:00 ile 17:00 saat aralıklarında gerçekleştirilecektir.
 • Uygulamalı sınav %60 başarı oranı / Teorik sınav %40 başarı oranı sağlanması gerekmektedir.
 • Eğitime katılım gösterebilmek için, Technogym Personal Trainer sertifika programına katılım göstermiş olmak gerekmektedir.
 • Yetkinliği olan katılımcılar, 75 puan üzeri başarı ve kurum tarafından belirlenmiş olan ücret ile sınava tabii olarak programa katılım gösterebilirler.
 • Eğitim programına katılım için öğrenci CV’si talep edilecektir.
BÖLÜM 1: NEDEN FONKSİYONEL ANTRENMAN?
 • Spor İhtiyaçlarının Analizi
 • Fonksiyonel Kuvvetin Değerlendirilmesi
BÖLÜM 2: FONKSİYONEL ANTRENMAN PROGRAM DİZAYNI
 • Foam Rolling, Stretching ve Dinamik Isınma
 • Alt Gövde Antrenmanı
 • Core Antrenmanı
 • Üst Gövde Antrenmanı
 • Plyometrik Antrenman
 • Olimpik Kaldırış
 • Performans Antrenman Programı
KATILIM BİLGİSİ
 • 2 Gün / Toplam 16 saat / 10:00 ile 17:00 saat aralıklarında gerçekleştirilecektir.
 • Uygulamalı sınav %60 başarı oranı / Teorik sınav %40 başarı oranı sağlanması gerekmektedir.
 • Eğitim programına katılım için öğrenci CV’si talep edilecektir.
FONKSİYONEL
ANTRENMAN

UYGULAMALARI
EĞİTİM PROGRAMI
CORE
PERFORMANCE

UYGULAMALARI
EĞİTİM PROGRAMI
BÖLÜM 1: CORE GELİŞİMİNİN ESASLARI
 • Core Anatomisi ve mekaniği
 • Core Değerlendirmesi
 • Egzersiz Sırasında Core Kasları Aktivitesi
BÖLÜM 2: CORE GELİŞİMİ İÇIN EGZERSİZ VE DRILLER
 • Core Program Dizaynı
 • Spora Özel Core Gelişimi
KATILIM BİLGİSİ
 • 2 Gün / Toplam 16 saat / 10:00 ile 17:00 saat aralıklarında gerçekleştirilecektir.
 • Uygulamalı sınav %60 başarı oranı / Teorik sınav %40 başarı oranı sağlanması gerekmektedir.
 • Eğitim programına katılım için öğrenci CV’si talep edilecektir.
BÖLÜM 1: PERFORMANS TESTLERİNİN TEMELLERİ
 • Temel Kavram ve Terimler
 • Test Yönetimi
 • Fonksiyonel Testlerin Güncel Hayata Uyarlanması
BÖLÜM 2: FARKLI FİZİKSEL PARAMETRELERİN TEST PROSEDÜRLERİ VE PROTOKOLLERİ
 • Antropometrik Değerlendirmeler
 • Kas Uzunluğu Değerlendirmeleri
 • Fonksiyonel Hareket Testleri
 • Denge Testleri
 • Aerobik Testler
 • Kuvvet ve Güç Testleri
 • Hız, Beceri ve Çabukluk Testleri
BÖLÜM 3: BÖLGESEL FİZİKSEL PARAMETRELER İÇİN TEST PROSEDÜRLERİ VE PROTOKOLLERİ
 • Gövde Testleri
 • Ekstremite Testleri
 • Alt Ekstremite Anaerobik Güç Testleri
KATILIM BİLGİSİ
 • 3 Gün / Toplam 16 saat / 10:00 ile 17:00 saat aralıklarında gerçekleştirilecektir.
 • Uygulamalı sınav %50 başarı oranı / Teorik sınav %50 başarı oranı sağlanması gerekmektedir.
 • Eğitim programına katılım için öğrenci CV’si talep edilecektir.
PERFORMANS ÖLÇME
VE DEĞERLENDİRME

EĞİTİM PROGRAMI
KOŞU
EĞİTİM PROGRAMI
BÖLÜM 1: MARATON, YARI MARATON VE KOŞU BİYOMEKANİĞİ
 • Koşu Anatomisi
 • Koşu Biyomekaniği
 • Koşu Teknikleri ve Verimliliği
 • Başarı İçin Gerekenler
 • Çapraz Antrenmanların Maratona Etkisi
 • Koşu Antrenman Modelleri ve Yüklenmeleri
 • Maraton ve Yarı Maraton Planlaması
BÖLÜM 2: ARAZİ KOŞULARI VE ULTRA MARATON
 • Nasıl Başlamalıyım?
 • Arazi Eğitimi
 • Antrenman Modelleri
 • Beslenme ve Hidrasyon
 • Ekipman
 • Bakım, Kişisel Bakım ve İlk Yardım
 • Çevresel Faktörler
 • Yarış Günü
 • Antrenman Planlaması
KATILIM BİLGİSİ
 • 2 Gün / Toplam 16 saat / 10:00 ile 17:00 saat aralıklarında gerçekleştirilecektir.
 • Eğitim programına katılım için koşu geçmişi CV’si talep edilecektir.
BÖLÜM 1: TEMEL EĞİTİM BAŞLANGIÇ KOŞULLARI
 • Giriş
 • Tarihçe
 • El kılavuzu
 • 3T Prensibi (Teknik - Öğretme - Antrenman)
BÖLÜM 2-1: TEKNİK
 • Group Cycling bisikletini tanıma
 • Group Cycling bisikletinin ayarlanması
 • Sele Ayarları
 • Dikey Ayarlar
 • Gidon Ayarları
 • Yatay Ayarlar
 • Ayak ve Pedal Pozisyonları
 • Gidonda El Pozisyonları
 • Light safe / yumuşak tutuş
 • Power pos. /güçlü tutuş
 • Chorono pos. / orta tutuş
Yol bisikleti
 • Basit - temel teknikler
 • Duz sürüş teknikleri
 • Tırmanış teknikleri
 • Oturarak düz sürüş, ayakta düz sürüş, oturarak tırmanma, ayakta tırmanma, sıçramalar
 • Sürüş teknikleri sembolleri
5 Temel Şekil
 • Ritim, nefes, rahatlık, yogunluk
 • Pedal çevirmenin biomekaniği
 • Kas ve eklem gruplarının tanınması
 • Genel bakış
BÖLÜM 3-2: TEACHING - ÖĞRETME
 • Bir eğitmenin imajı
 • Dinleme metodları
 • Sürücünün davranışları
 • Sürücünün baslangıç seviyesinde olan kişilere davranışları
 • Geri bildirim
 • Gruba ögretme, özel sınıflar, etkinlik
 • Hissederek sürüş
 • Serbest sürüş
 • Vücudun müzikle kontrolü
 • Fokuslanmak ve simülasyon
 • Genel bakış
BÖLÜM 4-3: TRAINING

Bir Group Cycling Dersini Dizayn Etme ve Hedefleri Belirleme

Hedefler
 • Antrenmenlar
 • Aerobik antrenmanlar, fartlek antrenmanlar, kuvvet ve güç antrenmanları
 • Bir Group Cycling dersinin profili
 • Müzik Çesitleri
 • Müzik analizi
 • BPM / RPM
 • Şarkı seçme
 • Test
 • Enerji sistemleri
 • HR Nabız sistemi
 • Maximum Nabız
 • Borg skalası
 • ICY antrenman programlarını kavrama
 • Intensity programlar
 • Şirket, marka ve logo
 • Genel bakış
 • Final Test: Yellow level
 • Formasyon
 • Eğitmenin verdiği uygulama
 • Kursiyerlerin verdiği uygulama
 • Kredilendirme uygulamaları
KATILIM BİLGİSİ
 • 2 Gün / Toplam 16 saat / 10:00 ile 17:00 saat aralıklarında gerçekleştirilecektir.
 • Uygulamalı sınav %70 başarı oranı / Yazılı sınav %30 başarı oranı sağlanması gerekmektedir.
 • Eğitim programına katılım için koşu geçmişi CV’si talep edilecektir.
GRUP CYCLE
EĞİTİM PROGRAMI
GELİŞİM
SEMİNERLERİ
SELF MİYOFASİYAL EGZERSİZLERİN ÖNEMİ

Özellikle tekrarlayan hareket ve kötü postürün hareket sistemi içerisindeki bağ dokuda işlevsizlik yaratabileceği bu tahribata müdahale edilemezse postür üzerine daha büyük etkiler meydana gelebileceği bilinmektedir. Günümüzde bu yapıların inhibasyonu için kişilerin kendilerine uygulayabilecekleri tekniklerden biriside “Self Miyofasiyal Egzersizler”dir.

DİYAFRAM KULLLANIMI

Diyafram nefesi gövdenin stabil bir konumda kalabilmesi ve diyafram kontrolünü optimize eden solunum modellerinin core stabilizasyonuna devam edebilmesi için öğrenilmesi ve egzersiz programlarına dahil edilmesi gereken bir solunum aktivitesidir.

EGZERSİZ ÖNCESİ HAREKETE HAZIRLIK

Harekete hazırlık çalışmasını kaslarınız için bir uyanma çağrısı olarak düşünebilirsiniz. Ana antrenman öncesi uygulanacak olan aşamalı egzersiz modellemeleri bireyin core aktivasyonu alt ve üst gövde de enerji transferinin canlanması ile yaralanma riskini minimuma indirerek performansını üst düzeye çıkmasını sağlamaktadır.

KALÇA KASLARI AKTİVASYONU (MINI-BAND)

Kalça aktivasyonu özellikle kalçanın dominant olan kaslarının ve ona destek olan diğer kas gruplarının dahil olduğu çok yönlü bir çalışma programı ile bir dizi mobilizasyon hareketleri uygulanmasını ve antrenman programına uyarlanmasını içermektedir.

PSOAS KASI: FONKSİYONEL ÖNEMİ

Psoas kası; kalçanın güçlü bir fleksörü olmasının yanı sıra lumbar bölgeninde önemli bir stabilizör kasıdır. Bu işlevi nedeniyle çok yönlü bir çalışma prensibine sahiptir. Psoas kasının farklı egzersiz modelleri ile işlevsel yapısın öneminin vurgulanması amaçlanmasıdır.

FONKSİYONEL STABİLİTE VE MOBİLİTE EGZERSİZLERİ

Mobilte ve Stabilite insan vücudunda fonksiyonel hareketliliğin sağlanmasında iki önemli yapıdır. Bu yapılardaki optimum verimliliğin sağlanması gelecekte muhtemel yaralanmaların önlenmesinde önemli bir rol oynayacaktır.

GELİŞİM SEMİNERLERİ
GELİŞİM SEMİNERLERİ
FONKSİYONEL HAREKET TARAMASI (FHT)

FHT vücuttaki asimetrilerin, limitasyonların ve kompanzasyonların tespit edilmesinde kullanılan, vücudu segmental olarak değil bir bütün olarak ele alan, kendi içerisinde puanlama sistemi taşıyan bir tarama sistemidir.

EKLEMEDEN EKLEME YAKLAŞIM

Temel motorsal becerin gerçekleşmesinde yer reaksiyon kuvvetinin vücudun diğer parçalarına daha verimli ve daha kontrollü dağılımını sağlayan bir sistematik yapıdır. Bireylerin gelecekte herhangi spor dalında yada egzersiz uygulamasında performs gelişimi açısında önemli bir gerekliliktir.

SERAPE ETKİSİ VE UYGULAMALARI

Kuvvet ve gücün vücudun ön, arka ve diyagonel hatlar üzerinde verimli bir şekilde nasıl aktarıldığının anlaşılmasının yanı sıra bu yapının egzersiz ve performans antrenman programlarına uyarlanmasıdır.

FRONT SQUAT VE BACK SQUAT STRATEJİLERİ

Kişinin; optimal mekanik yük kaldırabilme stratejileri için, temel hareket becerisini geliştirmeyi sağlayan, yaygın olarak kullanılan egzersizlerdir. Bu mekanik ve biyolojik sonuçlarının öğrenilmesi, kullanılacak stratejilerin belirlenmesinde önemli bir rol oynayacaktır.

PROPRİOSEPTİF EGZERSİZ MODELLERİ

Propsiyosepsiyon temel olarak dokunma ve pozisyon hissini içeren hareket algılayıcılarının bilgi alımı ve işlenişini sağlayan duyusudur. Proprioseptif egzersizler ile propriosepsiyon duyusu artar ve sporcularda pozisyona maksimum uyum, harekette maksimum beceri gözlenir.

LUMBAPELVICHIPCOMPLEX: ALT EKSTRİMİTE İÇİN ÖNEMİ

LPhC bulunduğu konum itibarı ile vücudun alt ve üst ekstrimitesi arasındaki güç ve kuvvet aktarımı sağlayan önemli bir bölgedir. Koşu, sıçrama gibi lokomotor becerilerindeki gelişime direkt olarak etki eden bu bölge sportif performans için kritik bir rol oynamaktadır.

CORE STABİLİZASYONU

Core stabilizayonu, dinamik postürel kontrolü, yer reaksiyon kuvvetini ve LPhC etrafındaki kaslardaki denge ve eklem artrokinematik yapıyı destekleyerek, tüm kinetik zincir boyunca alt ve üst ekstrimiteler arasındaki enerji transferinin verimli kullanılmasını sağlar.

İNTERVAL ANTRENMAN YAKLAŞIMLARI

Aerobik ve anaerobik enerji sistemlerinin sportif performans gelişimi üzerindeki etkisi ve bu sistemlerin farklı antrenman metodolojileriyle gelişiminin sağlanarak antrenman programlarına entegrasyonu içermektedir.

ENERJİ SİSTEMLERİ GELİŞİMİ

Technogym tarafından geliştirilmiş , uluslararası geçerlilikte olan indoor cycling eğitmen eğitimi programıdır.

HİPERTROFİ ANTRENMAN TEKNİKLERİ

Hipertrofinin üç ana ögesini içeren; metabolik stres, kas hasarı, kassal gerginliğin derinlemesine incelenmesi ve bu bileşenlerin insan vücudundaki farklı antrenman uygulamaları ile olan adaptasyon sürecinin açıklanmasıdır.

ŞİRKET ÇALIŞANLARI

Ofis çalışanlarının maruz kaldığı; uzun çalışma saatleri, strees, ergonomik olmayan çalışma koşullarının yanı sıra hareketsizlik, fiziksel ve zihinsel canlılığın kaybedilmesi gibi nedenler beraberinde bir çok kronik rahatsızlığı da beraberinde getirmektedir. Başta; bel, boyun, sırt ağrıları üzere, kalp ve dolaşım sisteminde ciddi problemlere neden olmaktadır. Technogym ofis çalışanları için; tüm bu sorunların belirlenmesinde yardımcı olmak ve çalışanların iş alanlarında yarattığı pratik çözüm ortaklığı ile; gelecekte olması muhtemel fiziksel ve zihinsel travmaları engellemek, sağlıklı ve mutlu çalışanlar yaratarak iş verimliliğini arttırmayı hedefler.

SPOR KULÜPLERİ

Profesyonel ya da amatör spor kulüplerinde; sportif performansın gelişimi için ihtiyaç duyulan sistemlerin oluşturulmasını, ekipmanların ve işleyişinin kurulmasını sağlar.

ŞİRKET VE KULÜPLER İÇİN
FITNESS & WELLNESS ÇÖZÜMLERİ